Richtlijnen projectfinanciering

Maatschappelijke initiatieven die het doel van de stichting ondersteunen kunnen met behulp van de stichting subsidies en fondsen werven en vrijwilligers faciliteren. Aanvragen hiervoor kunnen het gehele jaar door worden ingediend bij het bestuur. De richtlijnen die hiervoor gevolgd worden zijn te vinden in ‘richtlijnen projectfinanciering.’

Richtlijnen projectfinanciering